економіка

Посилять соціальний захист військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб

6 вересня Верховна Рада проголосувала за Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб. Документ готують на підпис. У «Юридичній сотні» проаналізували зміни. Отже, чого слід очікувати?

Кодекс цивільного захисту України доповнюється положеннями про те, що розмір грошового забезпечення службовців цивільного захисту визначає Кабінет Міністрів України. Також проєкт передбачає доповнення кодексу нормами про грошове забезпечення полонених або захоплених заручниками, а також зниклих безвісти за особливих обставин. Запропоновані зміни є уточненням положень кодексу, оскільки це питання врегульоване постановою КМУ № 884 від 30.11.2016.

У другому читанні доповнено положенням щодо індексації грошового забезпечення полонених або зниклих осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, яке отримують їхні члени сім’ї. Крім цього, уточнено, що грошове забезпечення членам сім’ї виплачується не більше ніж до дня виключення із списків особового складу органу цивільного захисту.

У другому читанні додали нову редакцію норми Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” щодо відпусток для лікування: загальний час перебування військового в лікувальних закладах та у відпустці для лікування має становити не менше 1 тижня, але не більше в цілому 4 місяців поспіль; загальний час перебування військового на лікуванні за кордоном, включаючи час переміщення з одного іноземного закладу до іншого та час очікування між плановими хірургічними втручаннями, не може перевищувати 12 місяців поспіль.

Розширюється перелік компенсацій при звільненні за невикористані військовим (крім строковиків) дні відпусток, а саме: додаткової відпустки за неповнолітніх дітей та повнолітніх, які мають інвалідність з дитинства I “А” групи; додаткової відпустки для УБД, постраждалих учасників Революції Гідності, осіб з інвалідністю внаслідок війни та ін.

Також уточнюється, що компенсація можлива за час проходження військової служби, тобто не обмежується лише попереднім роком. Крім цього, урегульовується розподіл компенсації за невикористану відпустку в разі смерті військового. Пропонується виплачувати її членам сім’ї: дружині (чоловіку); за її (його) відсутності — повнолітнім дітям, які проживають разом з нею (ним), або законним представникам чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (осіб з інвалідністю з дитинства — незалежно від віку); якщо військовий не перебував у шлюбі та не має дітей, — батькам або особам, які перебували на його утриманні.

Також законопроєкт пропонує зміни розмірів та підстав для виплати ОГД при звільненні зі служби.

Важливо: у другому читанні поширена дія Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” у частині грошового забезпечення та надання відпусток на іноземців та осіб без громадянства.

Серед нового: 50% місячного ГЗ за кожний повний календарний рік служби військовим, які звільняються: за станом здоров’я; для іноземців та осіб без громадянства, які проходять службу за контрактом у ЗСУ та звільняються за власним бажанням під час дії воєнного стану; уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та вислужили не менше 24 місяців, не висловили бажання продовжувати військову службу під час особливого періоду; проходять військову службу за контрактом, дію якого продовжено до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації, та вислужили не менше 18 місяців з дати продовження контракту, не висловили бажання продовжувати військову службу під час особливого періоду; у зв’язку із закінченням особливого періоду або оголошенням демобілізації та небажанням продовжувати військову службу за новим контрактом військовослужбовцями, які проходили військову службу за контрактом, укладеним на умовах, передбачених абзацом 2 ч. 3 ст. 23 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”;

50% місячного ГЗ за кожний повний календарний рік служби у разі вислуги 10 календарних років і більше тим, які звільняються з військової служби: у зв’язку з відкликанням мандата на право військової капеланської діяльності; через сімейні обставини або інші поважні причини; у разі набуття права на пенсію за вислугою років; 25% місячного ГЗ за кожний повний календарний рік служби при вислузі 10 календарних років і більше тим, які звільняються з військової служби за власним бажанням та через сімейні обставини або з інших поважних причин у мирний час; передбачені окремі підстави для виплати ОГД при звільненні військових за призовом осіб офіцерського складу.

Розширюється перелік підстав для невиплати ОГД при звільненні: невідповідність вимогам для зайняття посади; припинення громадянства України; невідповідність вимогам проходження служби, чи визнання військового таким, що не пройшов випробування; набуття законної сили судовим рішенням про визнання активів військового чи активів, набутих за його дорученням іншими особами, або в інших передбачених випадках, необґрунтованими та стягнення їх у дохід держави.

Також у другому читанні було визначено джерело коштів для виплати вищезгаданої ОГД:

– військовослужбовцям виплата здійснюється МОУ, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами за рахунок коштів Державного бюджету України;

– військовим, звільненим зі служби безпосередньо з посад, займаних в органах державної влади та місцевого самоврядування або сформованих ними органах, на підприємствах, в установах, організаціях і закладах вищої освіти із залишенням на військовій службі — за рахунок коштів цих органів.

Якщо військовий (у тому числі призваний під час мобілізації, на особливий період або на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період) звільняється зі служби повторно, ОГД виплачують без урахування попереднього періоду служби. Виняток: якщо при попередньому звільненні з військової служби не отримали таку грошову допомогу.

Зміни до Закону України «Про Національну поліцію України»:

1) замість звільнення «через хворобу» та «скорочення штату» — «за станом здоров’я (через хворобу)» та «у зв’язку зі скороченням штатів чи проведенням організаційних заходів»;

2) визначення дати звільнення поліцейського, якщо він перебував у щорічній відпустці перед звільненням, та невідрахування надміру нарахованих відпускних у разі загибелі (смерті) поліцейського;

3) доповнення закону нормою про компенсацію за невикористані дні щорічної та додаткової відпустки при звільненні чи загибелі (смерті) поліцейського;

4) доповнення до порядку відкликання поліцейських із щорічної відпустки.

Крім того, проєкт передбачає доповнення закону нормами про грошове забезпечення полонених поліцейських або захоплених заручниками, а також зниклих безвісти за особливих обставин.

Поширити:

Post Author: Diana