облрада

Затверджено комплексну програму «Здоров’я населення Тернопілля» на 2022-2026 роки

Під час сесії обласної ради, яка відбулася днями, депутати затвердили комплексну програму «Здоров’я населення Тернопілля» на 2022-2026 роки.

Здоров’я людини є головною цінністю держави та має важливе значення в житті кожної людини, надає можливість досягнути індивідуального і суспільного добробуту й благополуччя. Тому одним з основних завдань органів виконавчої влади та місцевого самоврядування є створення умов для ефективного та доступного громадянам медичного обслуговування.

Необхідність прийняття такої комплексної програми сьогодні зумовлена незадовільною медико-демографічною ситуацією в області, що характеризується низьким рівнем народжуваності (9,3% у 2016 році, 7,6% у 2020 році) та порівняно високою смертністю (14,6% у 2016 році, 15,3% у 2020 році), в тому числі у працездатному віці, від’ємним показником природного приросту (-4,7% у 2016 році, -7,7% у 2020 році) і демографічним старінням, зростанням загального тягаря хвороб (відмічається зростання показника смертності від новоутворень — з 17,6 у 2016 році до 17,7 у 2020 році на 10 тис. населення, ендокринних захворювань — з 0,71 у 2016 році до 0,78 у 2020 році на 10 тис. населення, хвороб системи кровообігу — з 99,7 у 2016 році до 110,3 у 2020 році на 10 тис. населення, хвороб органів травлення — з 3,67 у 2016 році до 4,40 у 2020 році на 10 тис. населення, хвороб сечостатевої системи — з 0,38 у 2016 році до 0,65 у 2020 році на 10 тис. населення), а також потребою оптимізації системи охорони здоров’я, недостатньо адаптованої до функціонування в ринкових умовах.

Як показує світовий досвід, сьогодні система профілактичної медицини здатна позитивно впливати на зменшення показників смертності та захворюваності лише за умов своєчасної профілактики захворювання. Саме тому обласна комплексна програма «Здоров’я населення Тернопілля» на 2022-2026 роки спрямована на реалізацію пріоритетів у сфері охорони здоров’я щодо профілактики інфекційних і хронічних неінфекційних захворювань, мінімізації впливу факторів ризику розвитку хвороб, оптимізації організації і фінансування медичної галузі, в тому числі її інформатизації, зі створенням дієвої системи охорони громадського здоров’я, спроможної забезпечити задоволення медичних потреб населення на рівні чинних стандартів, у тому числі за найбільш значущими в соціально-економічному та медико-демографічному плані хронічними неінфекційними захворюваннями.

Реалізація програми дозволить створити реальні передумови для покращення медико-демографічної ситуації в області, попередження смертності у всіх вікових групах, передусім в дитячому і працездатному віці, забезпечення задоволення потреб населення в доступній, якісній та ефективній медичній та паліативній допомозі та реабілітації.

Метою обласної комплексної програми «Здоров’я населення Тернопілля» на 2022-2026 роки є поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров’я населення шляхом підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги з пріоритетними напрямами профілактики та лікування онкологічних, судинних, хронічних неінфекційних та інфекційних захворювань, паліативної та хоспісної допомоги, як найбільш значущих у соціально-економічному та медико-демографічному плані класів і нозологічних форм хвороб, забезпечення надання санітарно-гігієнічних послуг населенню області, покращення умов праці працівників установ та дотримання вимог санітарно-інфекційного контролю.

Post Author: Diana

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *