Реалізація промислової продукції на Тернопільщині

На Тернопільщині у січні–листопаді 2018 року підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 19670,6 млн.грн. У загальному обсязі реалізації найбільша питома вага припадала на підприємства переробної промисловості – 72,2% (у т.ч. з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 35,1%, машинобудування, крім ремонту та монтажу машин і устатковання – 12,1%, виробництва гумових […]

На Тернопільщині збільшується виробництво сільськогосподарської продукції

На Тернопільщині третій рік поспіль нарощують обсяги виробництва аграрної продукції. За попередніми даними, в 2018 році індекс сільськогосподарської продукції порівняно з 2017 роком становив 103,9%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – 107,2%, у господарствах населення – 99,6%. Питома вага області в загальному обсязі виробництва сільськогосподарської продукції України складає 3,7%. У розрахунку на одну особу […]

Реалізація промислової продукції на Тернопільщині

На Тернопільщині у січні–листопаді 2018 року підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 19670,6 млн.грн. У загальному обсязі реалізації найбільша питома вага припадала на підприємства переробної промисловості – 72,2% (у т.ч. з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 35,1%, машинобудування, крім ремонту та монтажу машин і устатковання – 12,1%, виробництва гумових […]

економіка

Фінансовий стан великих та середніх підприємств Тернопільщини

На Тернопільщині фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств (крім сільськогосподарських підприємств та бюджетних установ) за січень–вересень цього року становив 565,6 млн.грн прибутку, що у 3,9 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 67,6%, отримано 1050,7 млн. грн прибутку, що в 1,4 рази більше, ніж за […]

Стан промисловості на Тернопільщині

На Тернопільщині у січні–листопаді цього року порівняно з січнем–листопадом минулого року індекс промислової продукції становив 104,1%. Зростання випуску продукції спостерігалось у добувній промисловості та розробленні кар’єрів на 7,3%, у переробній промисловості – на 4,7%. У переробній промисловості найбільшого зростання досягнуто на підприємствах металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 15,3% […]

облрада

На Тернопільщині збільшили посіви озимини

На Тернопільщині станом на 1 грудня цього року господарствами усіх категорій посіяно 303,5 тис. га озимих на зерно і зелений корм (на 14,7% більше, ніж на 1 грудня 2017 року), з них 226,0 тис. га зернових культур (на 15,0% більше) та 76,0 тис. га ріпаку на зерно (на 12,6% більше). У структурі посівних площ озимих […]

Роздрібний товарооборот підприємств Тернопільщини

На Тернопільщині обсяг роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за 9 місяців 2018 року склав 5128,1 млн.грн, що в порівнянних цінах на 5,7% більше рівня 9 місяців 2017 року. У структурі роздрібного товарообороту торгової мережі підприємств (юридичних осіб) частка непродовольчих товарів становила 67,4% (3455,2 млн. грн), продовольчих товарів […]

Оптовий товарооборот підприємств Тернопільщини

На Тернопільщині оптовий товарооборот (без ПДВ) підприємств, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля, за 9 місяців 2018 року становив 9637,9 млн.грн, що в фактичних цінах на 21,9% більше, ніж за 9 місяців минулого року. Основна частина обсягу оптового товарообороту області припадала на підприємства Тернополя (68,6%). У товарній структурі оптового товарообороту частка непродовольчих товарів […]

На Тернопільщині збільшився експорт товарів

На Тернопільщині обсяги експорту та імпорту товарів у січні–жовтні цього року становили відповідно 377,3 млн.дол. США та 341,5 млн.дол. Порівняно з січнем–жовтнем минулого року експорт збільшився на 24,9%, імпорт – на 16,3%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 35,8 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції товарами область проводила з партнерами із 101 країни світу. Експортні поставки надавали 212 […]

Демографічна ситуація на Тернопільщині

На Тернопільщині чисельність наявного населення, за оцінкою, на 1 листопада цього року становила 1046,9 тис. осіб, у тому числі в міських поселеннях –  473,4 тис. осіб та в сільській місцевості – 573,5 тис. осіб. Упродовж січня–жовтня 2018 року чисельність населення зменшилася на 5422 особи. Природний рух населення в січні–жовтні цього року в порівнянні з відповідним періодом попереднього року характеризувався зменшенням кількості […]