Реалізація промислової продукції на Тернопільщині

На Тернопільщині у січні–жовтні 2019 року підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 17032,2 млн. грн. У загальному обсязі реалізації найбільша питома вага припадала на підприємства переробної промисловості – 77,4% (у т.ч. з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 38,9%, машинобудування, крім ремонту та монтажу машин і устатковання – 14,5%) та […]

Мешканцям Тернопільщини заборгували понад 32 мільйони зарплати

На Тернопільщині середня номінальна заробітна плата штатного працівника по економіці області у жовтні 2019 року становила 8563 грн, що на 17,5% більше, ніж у жовтні 2018 року. Сума заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах області станом на 1 листопада цього року становила 32,8 млн.грн, з них 29,5 млн.грн – на економічно активних підприємствах. У загальній структурі боргу області основна сума заборгованості […]

Капітальні інвестиції на Тернопільщині

На Тернопільщині у січні–вересні 2019 року підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 5846,5 млн.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 15,8% більше від обсягу січня–вересня 2018 роком. На одну особу в цілому по області освоєно 5590,3 грн капітальних інвестицій (у січні–вересні 2018р. – 4781,4 грн). Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються […]

На Тернопільщині збільшилося будівництво житлових будинків

На Тернопільщині у січні–вересні 2019 року прийнято в експлуатацію 268,9 тис.м 2 загальної площі житла (нове будівництво), що в 2,2 раза більше від обсягів січня–вересня 2018 року. У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 48,1% загальнообласного обсягу житла (129,4 тис.м 2 ), в сільській місцевості – 51,9% (139,5 тис.м 2 ). Обсяги прийнятого в експлуатацію житла […]

Скільки та на що витрачають мешканці Тернопільщини

На Тернопільщині за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств у ІІ кварталі 2019 року сукупні ресурси домогосподарства в середньому за місяць становили 12177 грн, у розрахунку на одну особу – 4170 грн. Найбільшу питому вагу (86,5%) в структурі цих ресурсів займали грошові доходи. Негрошові доходи, тобто натуральні надходження, пільги та субсидії безготівкові на оплату житлово-комунальних […]

Тернопільщина співпрацює з партнерами із 111 країн світу

На Тернопільщині обсяги експорту та імпорту товарів області у січні–вересні цього року становили відповідно 322,3 млн.дол. США та 316,7 млн.дол. Порівняно з січнем–вереснем минулого року експорт зменшився на 3,9%, імпорт збільшився на 2,9%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 5,6 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції товарами область проводила з партнерами із 111 країн світу. Експортні поставки надавали […]

Польща залишається основним торговим партнером Тернопільщини

На Тернопільщині обсяги експорту та імпорту послуг області у січні–вересні 2019 року становили відповідно 71,7 млн.дол. США та 5,5 млн.дол. Порівняно з січнем–вереснем 2018 року експорт збільшився на 32,7%, імпорт зменшився на 0,2%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 66,2 млн.дол. Зовнішньоторговельні операції послугами область здійснювала з партнерами із 98 країн світу. Експортні послуги надавали […]

Реалізація промислової продукції на Тернопільщині

На Тернопільщині у січні–вересні цього року підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 15119,4 млн.грн. У загальному обсязі реалізації найбільша питома вага припадала на підприємства переробної промисловості – 76,7% (у т.ч. з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 38,2%, машинобудування, крім ремонту та монтажу машин і устатковання – 14,4%) та постачання […]

Сільське господарство Тернопільщини в цифрах

На Тернопільщині середньооблікова кількість штатних працівників, зайнятих на підприємствах сільського господарства нашої області (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб), у вересні 2019р. становила 11,1 тис. осіб. Середня номінальна заробітна плата штатного працівника цих підприємств у вересні 2019 року складала 12402 грн, що в 3,0 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн). Порівняно з […]

Стан промисловості Тернопільщини

На Тернопільщині у січні–вересні 2019 року порівняно з січнем–вереснем 2018 року індекс промислової продукції становив 102,2%. Зростання випуску продукції спостерігалось у переробній промисловості на 3,6%, у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – на 1,3%. У переробній промисловості найбільшого зростання досягнуто на підприємствах машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання – на 24,2% та металургійного […]